“Vakıf üniversiteleri, kar amacı gütmeyen kamu kurumu niteliğinde üniversitelerdir”

İstanbul Aydın Üniversitesi İletişim Fakültesi bünyesinde bir eğitim ve uygulama radyosu olarak tematik yayın yapan “üniversite radyosu” kavramını tam olarak yerine getirmeye çalışan ‘RadyoAydın’, deneme yayınlarına 2015 yılında, başladı.

‘RadyoAydın’, 24 saat kesintisiz müzik yayınları ile eğitim, spor, sağlık, kültür ve sanat alanlarındaki programlarıyla dinleyicilerine internet üzerinden ulaşıyor. Radyo yayıncılığına ilgi duyan, hevesli, farklı fakülte ve bölümlerden öğrenciler ‘RadyoAydın’da uygulama yapıyor ve deneyimleyerek öğreniyorlar. Mezun olduklarında ise buradan kazandıkları deneyim ile de iş hayatına atılıyorlar.

Reklam yayınlamayan, kar amacı gütmeyen bir internet radyosu olan ‘RadyoAydın’ın haftalık yayın planın içinde, öğrencilerin dışında akademisyenler ve uzmanlar da hazırlayıp sundukları programlarla İstanbul Aydın Üniversitesi’nin sesi oluyor. 

‘RadyoAydın’, kurum içi iletişimi sağlamakla birlikte eğitim, kültür, haber verme, bilgilendirme ve eğlendirme işlevlerini de yerine getirmesiyle sorumlu; programcıların deneyim kazanmalarına ve öğrenmelerine katkıda bulunduğu için de eğitici özellik taşıyor.